Polityka prywatności - Internetowa Prezentacja Nieruchomości | Warszawa

Prezentacja Nieruchomości

Przejdź do treści
Polityka Prywatności
z 23.09.2020
Niniejsza Polityka Prywatności określa, w jaki sposób zbierane i przetwarzane są dane osobowe  użytkowników korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną  poprzez stronę internetową PrezentacjaNieruchomosci.PL oraz jakie prawa przysługują użytkownikom, których dane osobowe są przetwarzane.
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA
Administratorem danych jest Daniel Zębala, mający siedzibę w  Warszawie (02-972) przy ul. Sarmackiej 22A – odpowiada za utrzymanie i  rozwój rejestru.
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email agentnieruchomosci.net@gmail.com, formularz kontaktowy pod adresem https://www.prezentacjanieruchomosci.pl/kontakt-telefon-email-formularz-kontaktowy.html, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Nie dotyczy
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
Strony w domenie https://www.prezentacjanieruchomosci.pl/ mogą zawierać adresy skrzynek mailowych. Użytkownik korzystający z  odnośnika będącego adresem e-mail zgadza się na przetwarzanie jego  danych (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w  celu przesłania odpowiedzi na przesłane pytania.
Ponadto na stronie https://www.prezentacjanieruchomosci.pl/kontakt-telefon-email-formularz-kontaktowy.html udostępniony jest formularz kontaktowy. Użytkownik korzystający z formularza kontaktowego zgadza się na przetwarzanie jego danych (adres e-mail, imię i nazwisko oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu przesłania odpowiedzi na przesłane pytania.
ODBIORCY DANYCH
Pani / Pana dane osobowe nie będę bez Pani / Pana zgody udostępniane i przekazywane osobom trzecim.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pani / Pana dane będą przetwarzane czasowo, tj. na potrzeby korespondencji.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania i usunięcia.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani /  Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego  naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 531 03 00
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane pochodzą od osób których dane dotyczą i zostały udostępnione celem nawiązania kontaktu.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych było dobrowolne ale warunkowało możliwość podjęcia działań przez administratora danych.


Przejdź do strony głównej:

Telefon: +48 500 679 976
Email: agentnieruchomosci.net@gmail.com
REGON: 387311384

Prezentacja Nieruchomosci .PL

Wróć do spisu treści